Bize Yazın

Eufoton

Lazer ile vasküler tedaviler (lezyon ve damar) epidermal ve damar içi̇ uygulamalar :

Toplardamarlarda yetmezlik sonucu yüzde ve bacaklarda ortaya çıkan kılcal damar genişlemeleri, hem sağlık açısından hem de kozmetik olarak önemli sorunlara yol açmaktadır. Çoğu zamanda bacaklarda şişlik, ağrı, karıncalanma, uyuşma, çabuk yorulma gibi giderek artan şikayetlere yol açan kılcal varisler günümüzde lazer ile kolayca tedavi edilmektedir. Kılcal damar lezyonları hemanjiom, telanjiektazi, retiküler ven veya doğumda var olan şarap lekeleri (port-wine stain) olarak adlandırılır. Bu lezyonlar deri yüzeyine yakın bir ağ oluşturacak şeklide yerleşerek derinin pembe, kırmızı veya mor renkli görünmesine sebep olmaktadırlar.

Lazerle tedaviler, uzun yıllardır kullanılmakta olan ve giderek gelişen ve yaygınlaşan bir yöntemdir. Kılcal damarları seçici bir şekilde hedefleme imkânı tanıyan lazer cihazları kılcal damar tedavisinde 1980’li yılların başından beri kullanılmakta ve başarılı klinik sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

Lazeler kılcal damarın içinden geçen ve kanda bulunan oksihemoglobin adlı maddeyi etkiler. Yoğun şekilde kanda bulunan oksihemoglaobin lazerin etkisi ile ısınır. Isınan ve zarar gören damarlar zaman içinde kaybolur. Damar ne kadar genişse, içindeki kan miktarı ve oksihemeglobin daha fazladır. Bu yüzden kalın damarlar ince damarlara göre lazer tedavilerinden daha kolay etkilenir.

EPİDERMAL uygulamalarda, en yaygın method 1064 nm dalga boyuna sahip Nd:YAG lazerdir. Yüksek oranda su emilimi sayesinde kan damarlarını hedefleyen lazer sistemidir. Sadece epidermal (cilt yüzeyinden) uygulamalara imkan verir. 4 mm çapından küçük tüm damarlara uygulanabilir. Çok ince kılcal damarlar üzerinde odaklanamadığından (en küçük spot 1,5-2 mm) dolayı, bu tip kusurlarda etkisiz kalabilir ve hiperpigmentasyon, depigmentasyon ve yanık gibi yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler, yüksek doz kullanıldığı için (120J/cm2-200J/cm2) tüm uygulamalarda ortaya çıkabilmektedir.

Damar içi (endovenöz) uygulamaları, genellikle kalp damar cerrahları tarafından daha büyük varis ve venler için ameliyat ortamında kullanılır. Bu uygulama için genellikle 1470 nm dalgaboyu tercih edilir. Su emilimi en yüksek seviyededir.

Lazerler dışında skleroterapi (ilaç veya köpük tedavisi) ve radyofrekans uygulamaları da damar tedavilerinde kullanılır.

EUFOTON LASEMAR 800 ve LASEMAR 1500 sistemleri, vasküler lezyon ve kılcal damar tedavilerinde epidermal, transdermal ve hatta endovenöz uygulamalarına yeni yaklaşımlar getirmektedir:

1- Epidermal uygulamalarda Nd:YAG lazerden farklı olarak daha düşük doz ve güçlerde (30J) çalışır. Hiperpigmenasyon ve yanık gibi yan etkilere imkân vermez. 0,5 mm – 2 mm spot boyutuna sahiptir.

2- Endoperivenöz: Endovenöz uygulamaları mikro seviye indirgenmiştir. Endoperivenöz adı verilen bu uygulama, ameliyat ortamı gerektirmeden sadece bir fiber yardımı ile ve hiçbir yan etki olmadan (hiperpigmentasyon, depigmentasyon ve yanık) uygulanmaktadır. Ayrıca Radyofrekans sisteminde uygulanan noktasal yöntem (bir fiber yardımıyla, damar boyunca yüzeyden 1 mm derinliğe transdermal uygulama) EUFOTON 800 ile uygulanabilmektedir. Bu uygulamalar sadece ve sadece EUFOTON lazer sistemleri ile uygulanabilir.

3- Klasik Endovenöz uygulamaları, LASEMAR 1500 ile kalp damar cerrahları tarafından kullanılmakadır.

EUFOTON lazer sistemleri, bu uygulamalar ile tüm vasküler lezyon ve damar tedavilerinde tiplerinde en üst seviyede etki; yan etkiler ve zararlardan maksimum seviyede ​Bilgi Amaçlıdır.


Otopark
Dermaslim - GaleriDermaslim - GaleriDermaslim - GaleriDermaslim - GaleriDermaslim - GaleriDermaslim - GaleriDermaslim - GaleriDermaslim - GaleriDermaslim - Galeri
©2017, Dermaslim. Her hakkı saklıdır